Opinnot
POHJOISMAINEN TAIDEKOULU on dynaaminen ja taidekentän hermolla oleva taideoppilaitos Kokkolassa. Koulun opinto-ohjelma on kaksivuotinen, mahdollistaen myös kolmannen syventävään opiskeluvuoden. Opiskelu on pääsääntöistä ja kokopäiväistä. Opetus perustuu hyvin toimivaan opetussuunnitelmaan jonka puitteissa vierailevia opettajia kutsutaan koululle opettamaan noin kahden viikon mittaisissa jaksoissa. Lukuvuoden aikana koululla vierailee noin 25 taitelijaopettajaa. Opetuksessa painopiste on nykytaiteessa.Taiteen ammattilaiset ja harrastajat sekä taidetta aiemmin opiskelleet ovat tervetulleita Pohjoismaiseen taidekouluun syventämään osaamistaan. Tietyssä tapauksissa voimme hyväksyä opiskelijoita suoraan toiselle opintovuodelle. Sopimuksen mukaan halukkaat voivat osallistua myös yksittäisiin kursseihin ja workshopeihin.


Koulun asema vapaana taidealan oppilaitoksena takaa joustavan opetuksen ja opiskelijalle hyvät mahdollisuudet keskittymiseen opinto-ohjelman sisältäessä pelkästään taideaineita. Projektiluontoisen opetuksen ja keskittyneen taiteellisen toiminnan ansiosta Pohjoismainen taidekoulu on ikään kuin Taideakatemia pienoiskoossa. Pohjoismainen taidekoulu on Pohjoismaiseen nykytaiteen kentän vaikuttaja tarjoten kohtaamispaikan nykytaitelle ja sen tekijöille.


OPETUS

Opinto-ohjelman sisältämät kurssit ovat pakollista ensimmäisen ja toisen vuosikurssin oppilaille. Opetus tapahtuu sekä ryhmissä että henkilökohtaisena ohjauksena. Opinnot mahdollistavat myös itsenäisen opiskelun ja taiteellisen työskentelyn. Kaikki oppilaamme saavat oman studion. Koulun opintorehtori ja taiteellinen johtaja seuraavat jatkuvasti oppilaidemme taiteellista kehittymistä. Oppilailla on mahdollisuus kutsua vierailevia opettajiamme studioilleen keskustelemaan teoksistaan, myös kurssien ulkopuolella. Oppilailtamme vaaditaan kykyä kantaa vastuuta opinnoistaan ja motivoitua itsenäiseen ja kurinalaiseen työskentelyyn.


Opetus keskittyy nykytaiteeseen ja sen eri ilmaisumuotoihin. Oppilaille tarjoutuu mahdollisuus parantaa taiteellisia perustaitoja ja panostaa uusiin teknisiin taitoihin kurssien puitteissa. Opetusohjelma sisältää piirustuksen ja maalauksen tekniikoihin painottuvia kursseja, grafiikan eri painomenetelmiä, animaatiota, video- ja äänitaidetta sekä performanssia ja sosiaalista taidetta. Taidehistorian ja nykytaiteen luennot tukevat luovaa työskentelyä. Näyttelytekniikoita harjoitellaan Taidekoulun useiden näytteyiden ja projektien puitteissa.


Opettajamme ovat kaikki ammattitaitelijoita joista useat opettavat myös taidekorkeakouluissa ja taideakatemioissa. Vierailevat opettajat opettavat omia erikoisalojaan, mikä mahdollistaa sekä perus- että syventävän opetuksen joka taideaineessa. Oppilaat saavat todenmukaisen käsityksen taidealan vaatimuksista ja näkevät kuinka oikeat ammattilaiset työskentelevät. Alati vaihtuvat ja aikaansa seuraavat vierailevat opettajamme takaavat dynaamisen ja ajan henkeä tarkasti seuraavan opinto-ohjelman. Pohjoismaisella taidekoululla sinulla on mahdollista luoda oma tulevaisuuden verkostosi vierailevista taiteilijaopettajista ja kanssaopiskelijoista.


Opetusohjelman kurssit ovat aina taitelijaopettajien suunnittelemia. Jokainen jakso muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Erityisiä luentokokonaisuuksia, kuten taidehistoriaa ja taidefilosofiaa, järjestetään ajoittain tukemaan käytännön työskentelyä. Viikonloppuisin järjestetään joskus vapaaehtoisia lyhytkursseja.


Opetusaika on maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 16.00. Keskiviikkoisin ja toirstaisin klo 12.00 - 20.00. Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä koululla ympäri vuorokauden, kaikkina viikonpäivinä.

Joka keskiviikko klo 18.00 koululla järjestetään Artist Talk, eli ajankohtaisen vierailevan opettajan pitämä esitelmä omasta taiteellisesta työskentelystään. 

Torstai iltaisin klo 18.00 koululla järjestetään ohjattua Croquis-piirustusta. Molemmat ilta-ohjelmat ovat koulun oppilaille pakollisia.

Opetuskielinä käytetään englantia, ruotsia ja suomea. Koulun hallinnollinen kieli on ruotsi.
TILAT

Koulun sykkivä sydän on meidän suuri ja valoisa maalaussali. Koulussamme löytyy lisäksi pienempiä ryhmätyöskentelytiloja, atk- ja AV-tila, luentosali, puutyöpaja, taidekirjasto, sekä langaton internet yhteys. Lisäksi koululla on yksi alueen parhaiten varusteltu grafiikan paja. Oppilat saavat käyttöönsä oman tilavan ja valoisan studiotilan jossa he voivat työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. 


puuverstas
suuri maalaussalisuuri maalaussali


grafiikanluokka


LUKUKAUSIMAKSU

Lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Lukukausimaksu on 790 €/ kausi sisältäen kaiken opeuksen ja ohjauksen. Osan materiaalista, kuten kankaan ja maalit, oppilaat kustantavat itse.OPINTOMATKAT


Joka kevät teemme viikon pituisen opintomatkan yhteen Euroopan taidemetropoliin. Olemme useana vuonna vierailleet mm Berliinissä, Lontoossa, Glasgowissa, Barcelonassa ja Pietarissa. Keväällä 2017 matkamme kohdistui Berliiniin. 

Syyslukukaudella vierailemme myös Helsingissä, tutustuen suurimpien museoiden ja taidegallerioiden näyttelyihin sekä Kuvataideakatemian ja Aalto yliopiston taideopetukseen.


opiskelijat Wienin gallerioissa, kevät 2015ASUMINEN

Kokkolassa vuokra-asunnon saa suhteellisen helposti ja edullisesti, jos asunnon etsimisen aloittaa hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Opiskelijamme vuokraavat asuntoja joko vapailta vuokramarkkinoilta tai opiskelija-asuntovälitys Tankkarin kautta (www.tankkari.fi).OPINTOTUKI

Opiskelu Pohjoismaisella taidekoululla on päätoimista ja opintotukeen oikeuttavaa. Opiskelija hakee opintotukea omasta kotimaastaan.OPISKELIJOIDEN ATELJEET (esimerkkejä)
<script>