Kurssit ja osa-aikaopinnot

TULEVAT TAIDEKURSSIT


OSA-AIKAOPINNOT JA LYHYTKURSSIT

Kaksivuotisen taideopetuksen lisäksi järjestämme aikuisten kuvataiteen perusopetusta. Tarjoamme myös grafiikan pajatoimintaa, kesäkursseja lapsille, ja taiteilijoille sekä taideaineiden opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia ja workshop – tyyppistä toimintaa.
KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE (ilta- ja viikonloppukurssit)


Pohjoismainen taidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta aikuisille. Opinnot ovat lakisääteisiä (11/011/2005). Opetus tapahtuu pääasiassa ruotsiksi, mutta osa opettajista puhuu myös suomea. Opintojen kesto on 2,5 vuotta. Uusi ryhmä on aloittanut opintonsa syyskuussa 2015.


Syyslukukausi 2017:
8.- 9.9: Taidehistoria, teoria ja harjoituksia I, Annika Bergvik-Forsander
6.- 7.10: Taidehistoria, teoria ja harjoituksia II, Annika Bergvik-Forsander
28.- 29.10: Keramiikka, Malin Simons


Seuraava hakemustilaisuus on TAMMIKUUSSA 2018. 


Hakulomakkeen voi kätevästi ladata tästä linkistä

Opinnot suuntautuvat ensisijaisesti kuvataiteesta ja luovasta työskentelystä kiinnostuneille aikuisille. Koulutuksessa opettavat myös vierailevat opettajamme, joten aikuisopiskelijoillekin tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus työskennellä tunnettujen nykytaiteilijoiden parissa.Aikuisopiskelijamme osallistuvat taitelijaluentoihin keskiviikko-iltaisin ja mallipiirustukseen torstai-iltaisin. Kerran kuussa syvennytään johonkin kuvataiteen osa-alueeseen. Opintojen ensimmäisenä vuotena opiskelijat tutustuvat eri materiaaleihin ja työskentelytekniikoihin, oppivat käyttämään eri työvälineitä ja huomioimaan työturvallisuutta ja kestävää kehitystä. Visuaalinen tuotanto perustuu nähtyyn, mielikuviin sekä mielikuvitukseen.

Ensimmäisillä osakursseilla opiskellaan piirustusta ja maalausta, grafiikkaa ja valokuvauksen perusteita. Mallipiirustus on tärkeä osa opintoja ja nykytaiteen luennot avartavat käsitystä nykytaiteesta. Osa taideteorian opinnoista on sisällytetty viikonloppuopetukseen.

Toinen vuosi syventää piirustuksen ja maalauksen osaamista. Taiteen teoria ja kuva-analyysi tukevat opiskelijan taiteellista työskentelyä. Opiskelijat syventävät visuaalista ilmaisuaan monilla kuvataiteen osa-aloilla. Kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy. Opiskelijat tutustuvat uusien medioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, opitaan kuvankäsittelyn perusteet ja editoimaan yksinkertaisia videoteoksia.

Opintojen viimeiset kuukaudet pyhitetään pienen lopputyön toteutukselle ja ohjauskeskusteluille. Tuotannossa hyödynnetään opintokokonaisuuden aikana opittuja taitoja. Sekä työprosessi että lopputulos arvioidaan kirjallisesti. Tuotetuista teoksista järjestetään yhteinen näyttely.

Aikuisten perusopetus on osa-aikaista, laajuus on 540 tuntia.

Ryhmään otetaan 16 opiskelijaa. Hinta: 300 € / lukukausi.

Hakulomakkeen voi tilata Pohjoismaisen taidekoulun kansliasta tai ladata ja tulostaa tästä.LASTEN TAIDEKURSSI KESÄLLÄKesäloman ensimmäisillä viikoilla järjestämme kuvataidekursseja koululaisille. Opettajina toimivat aktiiviset nuoret taitelijat, joilla on kokemusta opetustyöstä. Kursseilla käytämme monipuolisesti erilaisia visuaalisia ilmaisumuotoja, myös poikkitaiteellisesti yhdistäen musiikkia ja tanssia taiteeseen. Kesäkurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu 6 – 12 vuotiaille lapsille.TÄYDENNYSKOULUTUS

Taitelijoille ja kuvataideopettajille suunnatuissa workshop-tyyppisissä koulutuksissa tarjoutuu mahdollisuus työskennellä ammattitaiteilijoiden johdolla. Voimme myös tarvittaessa räätälöidä koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!


AVOIMET PAJAT

Syyslukukauden aikana pidämme avointa grafiikkapajaa. Kurssi on jaettu kolmeen viikonloppuun ja toiminta tapahtuu näinä viikonloppuina perjantaisin klo 18-21 ja lauantaisin klo 10-17. Syyslukukauden kurssipäivämäärät ovat 22-23.9, 27-28.10 sekä 24-25.11.2017. Vastaavanlainen kurssi järjestetään suurella todennäköisyydellä myös kevätlukukaudella. Pajatoiminta on ensisijaisesti suunnattu alan harrastajille, mutta ryhmään on myös mahdollista lisätä muutama aloittelija.

Grafiikkapajan vuokraaminen omiin tarpeisiin lyhyemmille jaksoille on myös mahdollista. Yksityiskohdista voit tiedustella koulun kansliasta puh. 040 570 9895.