16.1.2012

Karin Lindh uusi taiteellinen johtaja 1.1.2012 alkaen

Karin Lindh on Tukholmassa asuva ja toimiva taitelija joka taiteellisessa työssään usein käsittelee nykypäivän kulutuskulttuuria; kuinka brändi- ja kasvuinnokkuus kuvaavat suhdettamme paikaan, kaupunkiin, politiikkaan tai maisemaan. Ilmaisussaan hän käyttää pääasiassa installaatioita, tekstejä ja performanssia. Hän on viime aikoina pitänyt näyttelyitä esimerkiksi Färgfabrikenissa Tukholmassa, Tukholman Taideakatemiassa ja Arkitehtuurimuseossa, Örebron Open Art:ssa sekä Göteborgin tuomiokirkossa.

Karin on ollut mukana perustamassa Slakthusateljéerna - nimistä, taitelijavetoista ateljékompleksia Tukholman teurastamoalueella, yhteisöä, joka sisältää noin 20 nykytaiteiljan työhuoneet sekä suuren avoimen tilan eri tyyppiselle taiteelliselle tuotannolle. Yhdessä taitelija Eva Arnqvistin ja arkkitehti Adriana Seserin kanssa Karin tekee tutkimukseen perustuvaa projektia teurastamoalueella tapahtuvasta jatkuvasta muutoksesta.

Karin kirjoittaa aktiivisesti taiteellisissa julkaisuissa, muun muassa STAD - lehdessä, joka julkaisutoiminnan ohella toteuttaa eri projekteja julkisissa tiloissa, sekä Ruotsissa että ulkomailla. Hänellä on MFA tutkinto Tukholman Kuninkaallisesta Taideakatemiasta josta hänellä lisäksi on postgraduaalinen arkitehtuuriohjelman tutkinto vuodelta 2008.